انجمن aabrothers
مشاوره خانواده - نسخه قابل چاپ

+- انجمن aabrothers (http://aabrothers.ir)
+-- انجمن: گردشگری و معرفی تور ها (http://aabrothers.ir/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: معرفی سایت های گردشگری (http://aabrothers.ir/forumdisplay.php?fid=48)
+--- موضوع: مشاوره خانواده (/showthread.php?tid=146)مشاوره خانواده - familypsy - 19-05-2018

داستان های کوتاه روانشناسی
یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق، بیان کنید؟عشق واقعی چیست ؟
برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن عشقشان را معنا می کنندبرخی «دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان کردندشماری دیگر هم گفتند عشق واقعی   با هم بودن در تحمل رنج ها و لذت بردن از خوشبختی  را راه بیان عشق می دانند
در آن بین، پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای عشق واقعی  بیان کند.